Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:210:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 210, 17 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 210

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
17 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 775/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 776/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2014/2015 година

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 777/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 778/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 септември 2014 г. до 30 ноември 2014 г.

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/465/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2014 година за одобряване на ефективния алтернатор DENSO (DENSO efficient alternator) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение за изпълнение 2013/341/ЕС на Комисията ( 1 )

17

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 774/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юли 2014 година( ОВ L 209, 16.7.2014 г. )

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top