EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 209, 16 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 209

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
16 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на техническите характеристики на мерките за информация и популяризиране, както и на инструкциите за създаване на емблема на Съюза

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 764/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 765/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 766/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 767/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

12

 

*

Регламент (ЕС) № 768/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на берикс във водите на ЕС и международните води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

14

 

*

Регламент (ЕС) № 769/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на сайда в зона VI, във води на Съюза и в международни води от зони Vb, XII и XIV от кораби, плаващи под знамето на Испания

16

 

*

Регламент (ЕС) № 770/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за забрана на риболова на атлантическа аргентина във водите на ЕС от зони III и IV от страна на кораби, плаващи под флага на Ирландия

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на модела за оперативните програми, структурата на плановете за компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, образеца за предаване на финансови данни, съдържанието на докладите за предварителна оценка и минималните изисквания за плана за оценка, които трябва да бъдат представени в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 772/2014 на Комисията от 14 юли 2014 година за определяне на правилата относно интензитета на публичната помощ спрямо общите допустими разходи за някои операции, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 773/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 774/2014 на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 юли 2014 година

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/462/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2014 година за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от Унгария

54

 

 

2014/463/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юли 2014 година за разрешаване на пускането на пазара на масло от микроводорасли Schizochytrium sp. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 2003/427/ЕО и 2009/778/ЕО (нотифицирано под номер С(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 юли 2014 година за определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство

59

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top