EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:205:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 205, 12 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 205

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
12 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на удължаването на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

1

 

 

2014/451/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 май 2014 година за подписване и сключване на Споразумението за участие между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

2

 

 

Споразумение за участие Между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM LIBYA)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 753/2014 на Съвета от 11 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 754/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година по отношение на отказа на разрешително за Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) и Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) като фуражни добавки ( 1 )

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2014 на Комисията от 11 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

*

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30)

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/452/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

15

 

 

2014/453/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

18

 

 

2014/454/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 юли 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

20

 

*

Решение 2014/455/ОВППС на Съвета от 11 юли 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

22

 

 

2014/456/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2014 година относно мярката за тарифите за електроенергия в Испания: потребители SA.21817 (C 3/07) (ex. NN 66/06) прилагана от Испания (нотифицирано под номер С(2014) 7741)  ( 1 )

25

 

 

2014/457/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2014 година относно мярката за тарифите за електроенергия в Испания: разпределителни дружества SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06), прилагана от Испания (нотифицирано под номер С(2013) 7743)  ( 1 )

45

 

 

2014/458/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 юли 2014 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2014) 4479)

62

 

 

2014/459/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 юли 2014 година относно пускането на пазара на съдържащи мед биоциди за съществена употреба (нотифицирано под номер С(2014) 4611)

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top