Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 192, 1 юли 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 192

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
1 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на съществуване на Съвместното предприятие до 2024 г. ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 722/2014 на Съвета от 24 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2014 на Комисията от 23 юни 2014 година за одобрение на несъществено изменение в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Nieheimer Käse (ЗГУ)]

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 499/96 на Съвета по отношение на нови тарифни квоти на Съюза за някои видове риба и рибни продукти с произход от Исландия

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 726/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета по отношение на нова тарифна квота на Съюза за приготвена херинга с произход от Норвегия

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 727/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за започване на преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1389/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република, за отмяна на митото по отношение на вноса от един износител в тази държава и за подлагането на този внос на регистрационен режим

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 728/2014 на Комисията от 30 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/84/ЕС на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на допълнение А към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на никела ( 1 )

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/414/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 27 юни 2014 година относно кандидатура за длъжността председател на Европейската комисия, която да бъде предложена на Европейския парламент

52

 

 

2014/415/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юни 2014 година относно договореностите за прилагане от страна на Съюза на клаузата за солидарност

53

 

 

2014/416/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 април 2014 година относно схема за държавни помощи SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07], въведена от Франция (Междуотраслово споразумение, сключено в рамките на Френската асоциация за насърчаване на производството и браншовете, свързани с градинарството и ландшафта „Val'Hor“) (нотифицирано под номер С(2014) 2223)

59

 

 

2014/417/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 юни 2014 година относно определени временни защитни мерки във връзка с болестта африканска чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер С(2014) 4536)  ( 1 )

66

 

 

2014/418/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 16 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2014/27)

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top