EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 183, 24 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
24 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент (ЕС) No 690/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 691/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за прилагане на член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

6

 

*

Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година относно ограниченията върху вноса в Съюза на стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

9

 

*

Регламент за изпълнение (EС) № 693/2014 на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

15

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 694/2014 на Комисията от 17 декември 2013 година за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на категориите лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 695/2014 на Комисията от 23 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2014/78/ЕС на Комисията от 17 юни 2014 година за изменение на приложения I, II, III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

23

 

*

Директива 2014/81/ЕС на Комисията от 23 юни 2014 година за изменение на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на бисфенол А ( 1 )

49

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/380/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

52

 

*

Решение 2014/381/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

56

 

*

Решение за изпълнение 2014/382/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

57

 

*

Решение 2014/383/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

60

 

*

Решение 2014/384/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изменение на Решение 2011/426/ОВППС за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

65

 

*

Решение 2014/385/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека

66

 

*

Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година относно ограниченията върху стоки с произход от Крим или Севастопол, в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

70

 

*

Решение за изпълнение 2014/387/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 година за изпълнение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

72

 

 

2014/388/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 юни 2014 година за съставяне на списък с региони и райони, за които се допуска финансиране по Европейския фонд за регионално развитие в рамките на трансграничния и транснационалния компонент на цел „Европейско териториално сътрудничество“ за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер С(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 юни 2014 година относно допълнителните исторически авиационни емисии и допълнителните квоти за авиационни емисии с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз ( 1 )

135

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top