EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 182, 21 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
21 юни 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 376/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 година за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови

1

 

*

Решение № 377/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 година относно режима на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови

4

 

*

Решение № 378/2014/ЕС на Съвета от 12 юни 2014 година за изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока на неговото прилагане

9

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 681/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „рафоксанид“ ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 682/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „клозантел“ ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 683/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „клорсулон“ ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 684/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за разрешаване на кантаксантин като фуражна добавка за кокошки за развъждане (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd.) ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕС) № 685/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол, в твърди добавки в храни ( 1 )

23

 

*

Регламент (ЕС) № 686/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на регламенти (ЕО) № 983/2009 и (ЕС) № 384/2010 по отношение на условията за използване на някои здравни претенции, свързани с въздействието на растителните стероли и растителните станоли за понижаване на нивото на LDL-холестерола в кръвта ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на изясняване, хармонизиране и опростяване на мерките за сигурност на въздухоплаването, равностойността на стандартите за сигурност и мерките за сигурност на товарите и пощата ( 1 )

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2014 на Комисията от 20 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/79/ЕС на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки по отношение на TCEP, TCPP и TDCP ( 1 )

49

 

*

Директива 2014/80/ЕС на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им ( 1 )

52

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Процедурен правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка

56

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/379/ЕС

 

*

Решение № 1/2014 на Комитета, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценката за съответствие от 1 април 2014 година във връзка с изменението на глава 6 относно съдовете под налягане, на глава 16 относно строителните продукти и за актуализиране на препратките към нормативните документи, изброени в приложение 1

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top