Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:180:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 180, 20 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 674/2014 на Комисията от 12 юни 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Charolais (ЗНП)]

1

 

*

Регламент (ЕС) № 675/2014 на Комисията от 18 юни 2014 година за забрана на риболова на пясъчница във водите на Съюза в зона 2 на управление на запасите от пясъчница от страна на кораби, плаващи под флага на Дания

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 676/2014 на Комисията от 19 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „триклабендазол“ ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 677/2014 на Комисията от 19 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на субстанцията „каберголин“ ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 678/2014 на Комисията от 19 юни 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества клопиралид, ципродинил, фосетил, пириметанил и тринексапак ( 1 )

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2014 на Комисията от 19 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/370/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юни 2014 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

15

 

 

2014/371/ОВППС

 

*

Решение EULEX KOSOVO/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 17 юни 2014 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO)

17

 

 

2014/372/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 юни 2014 година за определяне на годишното разпределение по държави членки на общите ресурси от Европейския фонд за морско дело и рибарство, налични в рамките на споделеното управление за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер С(2014) 3781)

18

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/373/ЕС

 

*

Решение № 1/2014 на Смесения комитет по селското стопанство от 9 април 2014 година относно изменението на приложение 12 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

21

 

 

2014/374/ЕС

 

*

Решение № 2/2014 на Смесения комитет по селското стопанство от 9 април 2014 година относно изменението на Решение № 2/2003 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 21 октомври 2003 г. относно създаването на работни групи и приемането на мандатите на тези групи

60

 

 

2014/375/ЕС

 

*

Решение № 3/2014 на Смесения комитет по селското стопанство от 9 април 2014 година относно изменението на Допълнителното споразумение, сключено между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top