EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:170:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 170, 11 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 170

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

1

 

*

Информация относно временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство

2

 

 

2014/343/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 март 2014 година относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения

3

 

 

Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани с него споразумения

5

 

 

2014/344/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 май 2014 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

49

 

 

Договореност между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

50

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 618/2014 на Комисията от 2 юни 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel (ЗНП)

58

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 619/2014 на Комисията от 10 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

60

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/77/ЕС на Комисията от 10 юни 2014 година за изменение на приложения I и II към Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива ( 1 )

62

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/345/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2014 година за изменение на Решение 2012/481/ЕС за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (нотифицирано под номер С(2014) 3590)  ( 1 )

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top