Help Print this page 

Document L:2014:167:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 167, 6 юни 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 167

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
6 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/331/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно подписването от името на Eвропейския съюз и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията ( 1 )

30

 

*

Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 606/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/332/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 юни 2014 година за изменение на приложенията към решения 92/260/ЕИО, 93/197/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на изискванията за ветеринарно-санитарно сертифициране за целите на вноса на регистрирани коне от определени части от територията на Индия (нотифицирано под номер C(2014) 3582)  ( 1 )

52

 

 

2014/333/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 5 юни 2014 година относно защитата на личните данни в Европейския портал за електронно правосъдие

57

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top