EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:157:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 157, 27 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
27 май 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 565/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за въвеждане на опростен режим за контрола на лица на външните граници, който се основава на едностранното призн аване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решения № 895/2006/EО и № 582/2008/EО

23

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/300/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 юли 2013 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

31

 

 

2014/301/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 май 2014 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

33

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 566/2014 на Съвета от 26 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2007 по отношение на приложението на преходния период между 10-ия ЕФР и 11-ия ЕФР до влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР

35

 

*

Регламент (ЕС) № 567/2014 на Съвета от 26 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на прилагането на преходния период между 10-ия Европейски фонд за развитие и 11-ия Европейски фонд за развитие до влизането в сила на Вътрешното споразумение за 11-ия Европейски фонд за развитие

52

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 568/2014 на Комисията от 18 февруари 2014 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти

76

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 569/2014 на Комисията от 23 май 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1389/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република след преразглеждане във връзка с нов износител съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

80

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 570/2014 на Комисията от 26 май 2014 година за прекратяване на частичното възобновяване на антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия

85

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 571/2014 на Комисията от 26 май 2014 година за одобряване на активното вещество ипконазол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

96

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 572/2014 на Комисията от 26 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

101

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top