Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 147, 17 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 147

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
17 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 518/2014 на Комисията от 5 март 2014 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012, 874/2012, 665/2013, 811/2013 и 812/2013 на Комисията, отнасящо се за етикетирането в Интернет на свързани с енергопотреблението продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 519/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на вземането на проби от големи партиди, подправки и хранителни добавки, критериите за ефективност на методите при токсини Т-2 и НТ-2 и при цитринин, както и скрининговите методи за анализ ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 520/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за добавяне към риболовните квоти за 2014 г. на определени количества, удържани през 2013 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 521/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/285/ОВППС

 

*

Решение EUTM Мали/2/2014 на Комитета по политика и сигурност от 13 май 2014 година относно приемането на приноса на трети държави към военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

70

 

 

2014/286/ЕС

 

*

Делегирано решение на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване ( 1 )

71

 

 

2014/287/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи ( 1 )

79

 

 

2014/288/EС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 май 2014 година относно стандартните изисквания за докладване по съфинансирани от Съюза национални програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на някои болести по животните и зоонози и за отмяна на Решение 2008/940/ЕО (нотифицирано под номер С(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 май 2014 година за даване право на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за активните вещества пиноксаден и мептилдинокап (нотифицирано под номер С(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/290/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС — Чили по отношение на изменението на приложение XII към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, с което се определят списъците на образуванията в Чили, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на част IV, дял IV относно държавните поръчки

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top