Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:145:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 145, 16 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 145

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
16 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/278/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 май 2014 година за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане

1

 

 

2014/279/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 май 2014 година за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 499/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 500/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията по отношение на предоставянето на помощ за съпътстващите мерки в рамките на схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 501/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез изменение на Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията по отношение на определени изисквания за земеделските продукти, за които се отпуска помощ за частно складиране

14

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 502/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с основата за изчисляване на намаленията, прилагани от държавите членки по отношение на земеделските производители в резултат на линейното намаление на плащанията през 2014 г. и финансовата дисциплина през календарната 2014 г.

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2014 на Комисията от 8 май 2014 година за одобрение на несъществено изменение в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Muscat du Ventoux (ЗНП)]

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2014 на Комисията от 15 май 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество растителни масла/цитронелово масло ( 1 )

28

 

*

Регламент (ЕС) № 505/2014 на Комисията от 15 май 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на карамелени оцветители (E 150a-d) в пиво и малцови напитки ( 1 )

32

 

*

Регламент (ЕС) № 506/2014 на Комисията от 15 май 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на етиллауроиларгинат като консервант в определени месни продукти, преминали термична обработка ( 1 )

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 507/2014 на Комисията от 15 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/280/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 май 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 93-тата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемане на измененията на правила SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, Кодекса за спасителните средства и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 година

40

 

 

2014/281/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 май 2014 година за предоставяне на признаване в ЕС на Хърватския корабен регистър в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (нотифицирано под номер С(2014) 3014)  ( 1 )

43

 

 

2014/282/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 май 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/44/ЕС относно правилата, приложими по отношение на ветеринарните проверки на живи животни и продукти от животински произход, въведени в някои френски отвъдморски департаменти от трети страни (нотифицирано под номер С(2014) 3053)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top