EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 128, 30 април 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
30 април 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права ( 1 )

1

 

*

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници ( 1 )

8

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/239/EС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

15

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

17

 

 

2014/240/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

43

 

 

2014/241/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно ратификацията или присъединяването на държавите членки в интерес на Европейския съюз към Международната конвенция от Хонконг от 2009 г. за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби

45

 

 

2014/242/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

47

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

49

 

 

2014/243/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

61

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 436/2014 на Комисията от 23 април 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Piranska sol (ЗНП)]

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 437/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за одобряване на 2-Октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 438/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за одобряване на ципроконазола като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 250/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно структурната бизнес статистика по отношение на определенията на характеристиките и техническия формат за предаване на данните ( 1 )

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 440/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

79

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/74/ОВППС на Съвета от 10февруари 2014 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС наСъвета относно ограничителни мерки срещу Сирия ( ОВ L 40,11.2.2014 г. )

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top