EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:109:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 109, 12 април 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 109

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
12 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/204/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 годиназа подписване от името на Съюза и за временното прилагане наДоговореността между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда иусловията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа вобластта на убежището

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно реда иусловията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа вобластта на убежището

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2014 на Съвета от 10 април 2014 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

9

 

*

Регламент (ЕС) № 372/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 във връзка с изчисляването на определени времеви срокове, с обработването на жалбите и с определянето и защитата на поверителната информация ( 1 )

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2014 на Комисията от 11 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/205/ОВППС на Съвета от 10 април 2014 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

25

 

 

2014/206/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 ноември 2013 г. относно мерките, приети от Германия в полза на HoKaWe Eberswalde GmbH № SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) (нотифицирано под номер C(2013) 7058) ( 1 )

30

 

 

2014/207/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 април 2014 година за определянето на служба по регистрацията в домейна от първо ниво „.eu“ ( 1 )

41

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/208/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 9 април 2014 година относно качеството на отчитането в рамките на корпоративното управление (въз основа на принципа „изпълнение или обяснение“) ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EC, Euratom) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне намногогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 ( ОВ L 347,20.12.2013 г. )

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top