EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:102:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 102, 5 април 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
5 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

(2014/185/ЕС)

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

1

 

 

(2014/186/ЕС)

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 345/2014 на Комисията от 1 април 2014 година за забрана на риболова на син марлин в Атлантическия океан от кораби, плаващи под знамето на Испания

5

 

*

Регламент (ЕС) № 346/2014 на Комисията от 1 април 2014 година за временна забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на плавателни съдове под флага на държава-членка на Европейския съюз

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 347/2014 на Комисията от 4 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на увеличаването на максималното общо съдържание на серен диоксид, когато климатичните условия го налагат

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 348/2014 на Комисията от 4 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

(2014/187/ЕС)

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2014 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2014) 2094) ( 1 )

13

 

 

(2014/188/ЕС)

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2014 година относно идентифициране на технически спецификации в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), допустими за позоваване в обществените поръчки (нотифицирано под номер С(2014) 2120)

18

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2013/480/ЕС на Комисията от 20 септември 2013 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация на класификационните стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2008/915/ЕО ( ОВ L 266, 8.10.2013 г. )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top