Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:095:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 095, 29 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.095.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 95

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
29 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 323/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход (1)

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 324/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на свинско месо в Полша

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2014 на Комисията от 28 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/173/ОВППС

 

*

Решение BiH/21/2014 на Комитета по политика и сигурност от 18 март 2014 година за назначаване на командващия операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и отмяна на Решение BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/ОВППС

 

*

Решение EUTM Mali/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 18 март 2014 година за назначаване на командващия мисията на ЕС на военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение EUTM Mali/1/2013

30

 

 

2014/175/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса на месни продукти, обработени стомаси, пикочни мехури и черва, приготвени от домашни птици, включително месо от пернат дивеч, отглеждан или не в стопанства (нотифицирано под номер C(2014) 1904)  (1)

31

 

 

2014/176/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година относно финансовото участие на Съюза в координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни (нотифицирано под номер C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на приложение II към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Литва за официално свободна от бруцелоза (нотифицирано под номер C(2014) 1940)  (1)

45

 

 

2014/178/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2014 година относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2014) 1979)  (1)

47

 

 

2014/179/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 22 януари 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/1)

56

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/180/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 27 март 2014 година относно втория координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на измамни практики при търговията с някои храни (1)

64

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/148/ЕС на Комисията от 17 март 2014 година за изменение на Решение 2011/130/ЕС за установяване на минимални изисквания за трансграничната обработка на документи, подписани електронно от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 80, 19.3.2014 г.)

69

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top