Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:071:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 071, 12 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.071.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 71

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
12 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 238/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/129/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 година за популяризиране на европейската мрежа от независими експертни центрове по въпросите на неразпространението в подкрепа на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

3

 

*

Решение 2014/130/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 година за продължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

14

 

 

2014/131/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 март 2014 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2014) 1444)

18

 

 

2014/132/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 март 2014 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (1)

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2012/27/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г.)

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top