EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:066:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 066, 6 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.066.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 66

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
6 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 209/2014 на Комисията от 5 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Съюза на коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека ( 1 )

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 210/2014 на Комисията от 5 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

26

 

 

2014/120/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 март 2014 година за изготвяне на списъка с инспектори на Съюза съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C(2014) 1178)

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегирана директива 2014/9/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово и кадмий, свързани с метални връзки, създаващи магнитни вериги в детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI), за квантови интерферометри със свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс (NMR), или за масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS) ( ОВ L 4, 9.1.2014 г. )

50

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top