Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:065:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 065, 5 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.065.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
5 март 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 204/2014 на Комисията от 20 февруари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 206/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012, отнасящо се за потенциалите за глобално затопляне на парникови газове, различни от СО2  (1)

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/117/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 3 март 2014 година относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

31

 

 

2014/118/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 3 март 2014 година относно мониторинга на следи от бромирани забавители на горенето в храните (1)

39

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Правилник за дейността

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top