Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 062, 4 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.062.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
4 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2014 на Комисията от 28 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 198/2014 на Комисията от 28 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 199/2014 на Комисията от 28 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 200/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията трипторелин ацетат (1)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 201/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията тилдипирозин (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 202/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (1)

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/113/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 3 март 2014 година за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО

18

 

 

НАСОКИ

 

 

2014/114/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2013/45)

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top