EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:050:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 050, 20 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.050.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 50

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 153/2014 на Съвета от 17 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве и за отмяна на Регламент (ЕС) № 298/2013

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 154/2014 на Комисията от 19 февруари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество екстракт от чаено дърво (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 155/2014 на Комисията от 19 февруари 2014 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (1)

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 156/2014 на Комисията от 19 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/97/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост

19

 

*

Решение 2014/98/ОВППС на Съвета от 17 февруари 2014 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

20

 

 

2014/99/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (нотифицирано под номер C(2014) 974)

22

 

 

2014/100/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2014 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (нотифицирано под номер C(2014) 1179)  (1)

35

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2012 на Съвета от 11 декември 2012 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 352, 21.12.2012 г.)

37

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници), Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, регламенти (ЕО) № 1683/95 и (ЕО) № 539/2001 на Съвета и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г.)

37

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top