Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:038:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 038, 7 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.038.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 38

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
7 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/60/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2014 година за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 111/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 112/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 113/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 114/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 115/2014 на Комисията от 4 февруари 2014 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 116/2014 на Комисията от 6 февруари 2014 година относно неодобряване на активното вещество калиев йодид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 117/2014 на Комисията от 6 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2014/19/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за изменение на приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

30

 

*

Директива за изпълнение 2014/20/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на приложимите за тях условия и обозначения (1)

32

 

*

Директива за изпълнение 2014/21/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи (1)

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/61/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 февруари 2014 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2014) 493)  (1)

43

 

 

2014/62/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 февруари 2014 година за отмяна на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (нотифицирано под номер C(2014) 467)

45

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/63/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 6 февруари 2014 година относно мерките за контрол на вредителя Diabrotica virgifera virgifera Le Conte в областите от Съюза, в които неговото присъствие е потвърдено

46

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top