EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:333:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 12 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.333.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
12 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2013 на Комисията от 3 декември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 385/2012 на Комисията относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 на Комисията от 10 декември 2013 година за съставяне на списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти (1)

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1322/2013 на Комисията от 11 декември 2013 година за предоставяне на неограничен безмитен достъп в Съюза за 2014 г. на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1323/2013 на Комисията от 11 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

70

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2013 на Комисията от 11 декември 2013 година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

72

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/744/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 декември 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, по отношение на неговите разпоредби за задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, определението за престъпления и полицейското сътрудничество

73

 

 

2013/745/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 декември 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби за задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, определението за престъпления и полицейското сътрудничество

75

 

 

2013/746/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 декември 2013 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

77

 

 

2013/747/ЕС, Евратом

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 декември 2013 година за разрешаване на Обединеното кралство да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2013) 8685)

79

 

 

2013/748/ЕС, Евратом

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 декември 2013 година за разрешаване на Хърватия да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2013) 8688)

80

 

 

2013/749/ЕС, Евратом

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 декември 2013 година за разрешаване на Португалия да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2013) 8689)

81

 

 

НАСОКИ

 

 

2013/750/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 26 септември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2013/37)

82

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top