EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:319:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 319, 29 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.319.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 319

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
29 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1214/2013 на Комисията от 28 ноември 2013 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Saint-Marcellin (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1215/2013 на Комисията от 28 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета по отношение на удължаването на периода на тарифните квоти на Съюза за изделия от юта и кокосови влакна

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1216/2013 на Комисията от 28 ноември 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 288/2009 относно срока за представяне на стратегиите и заявленията за помощ на държавите членки пред Комисията и срока за вземане на решение от страна на Комисията относно окончателното разпределяне на помощта в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1217/2013 на Комисията от 28 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/692/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 ноември 2013 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Словакия

7

 

 

2013/693/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 3 октомври 2012 година относно държавна помощ SA.23600 — C 38/08 (ex NN 53/07) — Германия — Финансиране на терминал 2 на летище Мюнхен (нотифицирано под номер C(2012) 5047)  (1)

8

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г.)

23

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1073/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ОВ L 297, 7.11.2013 г.)

39

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1074/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (ЕЦБ/2013/39) (ОВ L 297, 7.11.2013 г.)

44

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (ЕЦБ/2013/40) (ОВ L 297, 7.11.2013 г.)

46

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top