Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 313, 22 ноември 2013г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.313.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 313

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
22 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/671/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

1

 

 

2013/672/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания, за период от две години

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2014 г.

4

 

*

Регламент (ЕС) № 1181/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за определяне на ставката за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за календарната 2013 г. и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2013 на Комисията

13

 

*

Регламент (ЕС) № 1182/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 754/2009, (ЕС) № 1262/2012, (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013 по отношение на някои възможности за риболов

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1183/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Slovenski med (ЗГУ)]

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1184/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ЗНП)]

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1185/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pâté de Campagne Breton (ЗГУ)]

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1186/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Orkney Scottish Island Cheddar (ЗГУ)]

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за одобряване на активното вещество пентиопирад, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1188/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за установяване на съкратен срок за уведомление преди пристигане в пристанище за корабите на Съюза, извършващи риболов на запаси от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и в западната част на Иберийския полуостров, които разтоварват в испански пристанища

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1189/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2013 на Комисията от 21 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

51

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top