EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:273:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 273, 15 октомври 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.273.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 273

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
15 октомври 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 982/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на плавателни съдове под флага на Франция

1

 

*

Регламент (ЕС) № 983/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за забрана на риболова на менек във води на ЕС и в международни води от зони I, II и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Франция

3

 

*

Регламент (ЕС) № 984/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

5

 

*

Регламент (ЕС) № 985/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои ароматични вещества (1)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 986/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2014 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 987/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Fenland Celery (ЗГУ)]

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 988/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/500/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 октомври 2013 година за установяване на позицията, която да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането за освобождаване от задължения от страна на СТО във връзка с допълнителни автономни търговски преференции, предоставени от Европейския съюз на Република Молдова

31

 

 

2013/501/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 октомври 2013 година за отхвърляне на отказ на разрешение на биоцид, съдържащ дифенакум, за което Нидерландия е уведомила, в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 6409)

35

 

 

2013/502/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 октомври 2013 година за изменение на Решение 2005/7/ЕО за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове на свине в Кипър по отношение на представянето на тези кланични трупове (нотифицирано под номер C(2013) 6583)

37

 

 

2013/503/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 октомври 2013 година за признаване на части на Съюза като свободни от болестта вароатоза при пчелите и за установяване на допълнителни гаранции, които се изискват за търговия в рамките на Съюза и за внос, с цел опазване на статута им като свободни от болестта вароатоза (нотифицирано под номер C(2013) 6599)  (1)

38

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

 

2013/504/ЕС

 

*

Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните от 17 декември 2012 година за приемане на процедурен правилник

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top