Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:272:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 272, 12 октомври 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.272.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
12 октомври 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 971/2013 на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 972/2013 на Комисията от 9 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Μεσσαρά (Messara) (ЗНП)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 973/2013 на Комисията от 10 октомври 2013 година за одобрение на несъществено изменение в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (ЗГУ)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 974/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година относно дерогациите от правилата за произход, определени в приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Никарагуа

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 975/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година относно дерогациите от правилата за произход, определени в приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, които се прилагат в рамките на квотите за определени продукти от Хондурас

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 976/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година относно дерогациите от правилата за произход, определени в приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, които се прилагат в рамките на квотите за определени продукти от Панама

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 977/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година относно дерогациите от правилата за произход, определени в приложение II към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Централна Америка

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 978/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Sklandrausis (ХТСХ)

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 979/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за мандарини и сатсумаси, клементинки, артишок, портокали, круши, лимони, ябълки и тиквички

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 980/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 981/2013 на Комисията от 11 октомври 2013 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2014 г. в рамките на някои квоти на GATT

39

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/49/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (1)

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/496/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 октомври 2013 година за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол

44

 

*

Решение 2013/497/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2013 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

46

 

 

2013/498/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 октомври 2013 година относно финансово участие на Съюза за надзорни дейности и други спешни мерки, прилагани в Естония, Латвия, Литва и Полша срещу африканската чума по свинете в съседни трети държави (нотифицирано под номер C(2013) 6540)

47

 

 

2013/499/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 10 октомври 2013 година относно мярка, предприета от Германия съгласно член 11 от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се забранява пускането на пазара на мини-ATV от типа HB-ATV49Q-Electric, произведени от Huabao Electric Appliance Co. Ltd. (нотифицирано под номер C(2013) 6552)  (1)

55

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top