EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:253:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 253, 25 септември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.253.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
25 септември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2013 на Съвета от 23 септември 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 857/2010 за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове полиетилен терефталат с произход от Иран, Пакистан и Обединените арабски емирства

1

 

*

Регламент (ЕС) № 918/2013 на Комисията от 20 септември 2013 година за забрана на риболова на пикша във води на ЕС и международни води от зони Vb и VIa от страна на плавателни съдове под флага на Испания

4

 

*

Регламент (ЕС) № 919/2013 на Комисията от 20 септември 2013 година за забрана на риболова на брадата мерлуза във води на ЕС и международни води от зони VIII и IX от страна на плавателни съдове под флага на Испания

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2013 на Комисията от 24 септември 2013 година за определяне и наблюдение на нотифицираните органи съгласно Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно активните имплантируеми медицински изделия и Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 921/2013 на Комисията от 24 септември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/471/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 септември 2013 година за отпускане на дневни надбавки и възстановяване на пътни разходи на членовете на Европейския икономически и социален комитет и техните заместници

22

 

 

2013/472/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 септември 2013 година за предоставяне на Белгия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Полша и Португалия на дерогации във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (нотифицирано под номер C(2013) 5897)

24

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2013/473/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 24 септември 2013 година относно одитите и оценките, извършвани от нотифицираните органи в областта на медицинските изделия ( 1 )

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 486/2012 на Комисията от 30 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискванията за оповестяване ( ОВ L 150, 9.6.2012 г. )

36

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top