Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:249:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 249, 19 септември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.249.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 249

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
19 септември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 895/2013 на Комисията от 18 септември 2013 година за изменение за 202-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 896/2013 на Комисията от 18 септември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/459/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 септември 2013 година за назначаване на член от Швеция в Европейския икономически и социален комитет

5

 

 

2013/460/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 септември 2013 година за отказ да бъде предоставена дерогация от Решение 2001/822/ЕО на Съвета по отношение на правилата за произход за захар от Кюрасао (нотифицирано под номер C(2013) 5826)

6

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2013/461/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 17 септември 2013 година относно принципите, приложими за SOLVIT (1)

10

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 178/13/COL от 30 април 2013 година за освобождаване на проучването и добива на суров нефт и природен газ на норвежкия континентален шелф от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (Норвегия)

16

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top