EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:233:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 233, 31 август 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.233.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 233

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
31 август 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 831/2013 на Комисията от 29 август 2013 година за изменение за 199-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2013 на Комисията от 30 август 2013 година за одобряване на активното вещество динатриев фосфонат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (1)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 833/2013 на Комисията от 30 август 2013 година за одобряване на активното вещество пириофенон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 834/2013 на Комисията от 30 август 2013 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацеквиноцил, биксафен, диазинон, дифеноконазол, етоксазол, фенхексамид, флудиоксонил, изопиразам, ламбда-цихалотрин, профенофос и протиоконазол във и върху определени продукти (1)

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 835/2013 на Комисията от 30 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 836/2013 на Комисията от 30 август 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 септември 2013 година

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/445/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 август 2013 година за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати за търговия в Съюза с животни от рода на овцете и козите, както и ветеринарно-санитарните изисквания, свързани с болестта скрейпи (нотифицирано под номер C(2013) 5527)  (1)

48

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top