Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:219:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 219, 15 август 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.219.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 219

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
15 август 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 780/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент (EC) № 206/2010 на Комисията за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията по отношение на ветеринарното сертифициране (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 781/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество фипронил и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посоченото активно вещество (1)

22

 

*

Регламент (ЕС) № 782/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС (1)

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 783/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 784/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 август 2013 година

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/432/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 август 2013 година за изменение на Решение 2011/207/ЕС за създаване на специална програма за контрол и инспекции във връзка с възстановяването на запасите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (нотифицирано под номер C(2013) 5224)

33

 

 

2013/433/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 август 2013 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2013) 5225)

49

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете(Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top