EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:213:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 213, 8 август 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.213.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
8 август 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 759/2013 на Комисията от 30 април 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на изискванията за оповестяване за конвертируеми и заменяеми дългови ценни книжа (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 760/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на плавателни съдове и капани под флага на или регистрирани в Португалия

10

 

*

Регламент (ЕС) № 761/2013 на Комисията от 6 август 2013 година за забрана на риболова на пясъчна змиорка и свързания с нея прилов във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV и във водите на ЕС от зоните за управление на запасите от пясъчна змиорка 1, 2, 3, 4 и 6, с изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula, от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам (1)

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 637/2009 по отношение на класификацията на някои растителни видове за целите на оценяването на допустимостта на наименованията на сортовете (1)

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 764/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата (1)

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/427/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 2 август 2013 година относно финансово участие на Съюза за плана за спешна ваксинация против класическата чума по свинете в Латвия и Беларус и за прилагането на мерки за надзор в Латвия, Литва и Беларус в контекста на спешните мерки, предприети за борба с тази болест (нотифицирано под номер C(2013) 4980)

22

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете(Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top