EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:202:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 202, 27 юли 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.202.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 202

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
27 юли 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за улесняване на издаването на визи

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 722/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент (ЕС) № 723/2013 на Комисията от 26 юли 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на екстракти от розмарин (Е 392) в някои месни и рибни продукти с ниско съдържание на мазнини (1)

8

 

*

Регламент (ЕС) № 724/2013 на Комисията от 26 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 по отношение на спецификациите на няколко полиоли (1)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2013 на Комисията от 26 юли 2013 година за разрешаване на амониев хлорид като фуражна добавка за преживни животни, котки и кучета (притежател на разрешителното: BASF SE) (1)

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 726/2013 на Комисията от 26 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/399/ОВППС

 

*

Решение EUTM Mali/1/2013 на Комитета по политика и сигурност от 19 юли 2013 година за назначаване на командващ мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

22

 

 

2013/400/ОВППС

 

*

Решение EUCAP NESTOR/3/2013 на Комитета по политика и сигурност от 23 юли 2013 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

23

 

 

2013/401/ОВППС

 

*

Решение EUCAP SAHEL Niger/1/2013 на Комитета по политика и сигурност от 23 юли 2013 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger)

24

 

 

2013/402/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2013 година относно мярка № SA.20112 (C 35/2006) приведена в действие от Швеция в полза на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (нотифицирано под номер C(2013) 1913)  (1)

25

 

 

2013/403/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юли 2013 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2013 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2012/761/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2013) 4663)

30

 

 

2013/404/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 юли 2013 година за разрешаване на Германия да забрани на територията си пускането на пазара на някои сортове коноп, изброени в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, в съответствие с Директива 2002/53/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 4702)

33

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top