EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:179:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 179, 29 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.179.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 179

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
29 юни 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 626/2013 на Съвета от 27 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1344/2011 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански, рибни и промишлени продукти

22

 

*

Регламент (ЕС) № 627/2013 на Съвета от 27 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 628/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции и контрол на прилагането на правилата, определени в Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/2006 на Комисията (1)

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 629/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за определяне на допълнителни извънредни мерки относно пускането на извънквотни захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2012/2013 година

55

 

*

Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 631/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 546/2006 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 233/2012 (1)

84

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 632/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за изменение за 194-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

85

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 633/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

87

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юли 2013 година

89

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/336/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 юни 2013 за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда на Европейския съюз

92

 

 

2013/337/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 26 юни 2013 година за назначаване на съдии в Общия съд

93

 

 

2013/338/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 26 юни 2013 година за назначаване на съдии в Съда

94

 

 

2013/339/ЕС

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 26 юни 2013 година за назначаване на един съдия в Общия съд

95

 

 

2013/340/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 юни 2013 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Хърватия (нотифицирано под номер C(2013) 3932)  (1)

96

 

 

2013/341/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 юни 2013 година за одобряване на алтернатора Valeo с ефективна генерация (Valeo Efficient Generation Alternator) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

98

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top