EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 173, 26 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.173.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 юни 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 611/2013 на Комисията от 24 юни 2013 година относно мерките, приложими за съобщаването на нарушения на сигурността на личните данни съгласно Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

9

 

*

Регламент (ЕС) № 613/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1451/2007 по отношение на допълнителни активни вещества в биоциди, които трябва да бъдат изследвани в рамките на програмата за преглед

34

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 614/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/313/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 21 юни 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

40

 

 

2013/314/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2010/286/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Италия

41

 

 

2013/315/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2004/918/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Унгария

43

 

 

2013/316/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/588/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Литва

46

 

 

2013/317/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/591/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Латвия

48

 

 

2013/318/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отмяна на Решение 2009/590/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния

50

 

 

2013/319/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

52

 

*

Решение 2013/320/ОВППС на Съвета от 24 юни 2013 година в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Либия и в региона

54

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Съда

65

 

*

Изменение на Процедурния правилник на общия съд

66

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/321/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 7 юни 2013 година за приемането на протокол за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в рамките на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна

67

 

 

2013/322/ЕС

 

*

Решение № 2/2013 на Съвета на Министрите АКТБ—ЕС от 7 юни 2013 година относно искането на Федерална република Сомалия за статут на наблюдател по Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, както и за последващо присъединяване към Споразумението

70

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2012/830/ЕС на Комисията от 7 декември 2012 г. относно допълнително финансово участие в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2012 година (ОВ L 356, 22.12.2012 г.)

71

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top