EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:164:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 164, 18 юни 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
18 юни 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 550/2013 на Комисията от 11 юни 2013 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зоната на Категат от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

1

 

*

Регламент (ЕС) № 551/2013 на Комисията от 11 юни 2013 година за временна забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на плавателни съдове под флага на Европейския съюз

3

 

*

Регламент (ЕС) № 552/2013 на Комисията от 12 юни 2013 година за забрана на риболова на берикс във води на ЕС и международни води от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

5

 

*

Регламент (ЕС) № 553/2013 на Комисията от 13 юни 2013 година за забрана на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

7

 

*

Регламент (ЕС) № 554/2013 на Комисията от 13 юни 2013 година за забрана на риболова на пикша в зони VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Испания

9

 

*

Регламент (ЕС) № 555/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина (1)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 556/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010 и (ЕС) № 28/2012 по отношение на транзитното преминаване на определени продукти от животински произход от Босна и Херцеговина (1)

13

 

*

Регламент (ЕС) № 557/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика по отношение на достъпа до поверителни данни за научни цели и за отмяна на Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията (1)

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 558/2013 на Комисията от 17 юни 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/290/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES във връзка с присъединяването на Хърватия (нотифицирано под номер C(2013) 3474)  (1)

22

 

 

2013/291/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за определяне на преходни мерки за някои продукти от животински произход, обхванати от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета, въведени в Хърватия от трети държави преди 1 юли 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 3475)  (1)

25

 

 

2013/292/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юни 2013 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на транзитното преминаване от Босна и Херцеговина на някои месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2013) 3484)  (1)

27

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top