Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 141, 28 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.141.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
28 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 488/2013 на Съвета от 27 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2013 на Комисията от 27 май 2013 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията двойноверижна рибонуклеинова киселина, хомоложна на част от вирусната рибонуклеинова киселина, кодираща част от белтъчната обвивка, както и на част от междугенния участък на израелския вирус на острия паралич (1)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 490/2013 на Комисията от 27 май 2013 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 491/2013 на Комисията от 27 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/12/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност поради присъединяването на Република Хърватия

28

 

*

Директива 2013/13/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/236/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 април 2013 година отправено до Кипър относно конкретни мерки за възстановяване на финансовата стабилност и устойчивия растеж

32

 

 

2013/237/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 14 май 2013 година за даване на разрешение на Чешката република и на Република Полша да прилагат специални мерки за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

37

 

 

2013/238/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 май 2013 година за назначаване на четирима членове от Обединеното кралство и трима заместник-членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите

42

 

 

2013/239/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 май 2013 година за назначаване на заместник-член от Естония в Комитета на регионите

43

 

*

Решение 2013/240/ОВППС на Съвета от 27 май 2013 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

44

 

*

Решение 2013/241/ОВППС на Съвета от 27 май 2013 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

47

 

 

2013/242/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 май 2013 година за определяне на образец за националните планове за действие в областта на енергийната ефективност в съответствие с Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 2882)  (1)

48

 

 

2013/243/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 май 2013 година за временна дерогация от правилата за произход, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Свазиленд по отношение на праскови, круши и ананаси (нотифицирано под номер C(2013) 2906)

54

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top