Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:139:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 139, 25 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.139.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 139

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
25 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 479/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 по отношение на периода на анализ на остатъчни вещества от някои пестициди, извършван на доброволен принцип (1)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 481/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за адаптиране на Регламент за изпълнение (ЕС) № 788/2012 по отношение на броя на пробите, които следва да бъдат взети и анализирани от Хърватия от комбинациите продукт/остатъчни вещества от пестициди (1)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 482/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (1)

6

 

*

Регламент (ЕС) № 483/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (1)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 484/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 718/2007 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 486/2013 на Комисията от 24 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/235/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 май 2013 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2013) 2905)  (1)

29

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top