EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:133:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 133, 17 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.133.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 133

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
17 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2013 на Съвета от 16 май 2013 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 452/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 453/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lakeland Herdwick (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 454/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ail fumé d’Arleux (ЗГУ)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 455/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ЗНП)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 456/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за определяне на преходни мерки по отношение на квотите за внос на млечни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 2535/2001 и на квотите за внос на говеждо месо съгласно регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 457/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за дерогация от разпоредбите на регламенти (ЕО) № 412/2008 и (ЕО) № 431/2008 по отношение на квотите за внос на говеждо месо в периода 1 юли 2013 г.—30 юни 2014 г.

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за поправка на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 460/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за определяне на минималния размер на митото за захар в отговор на третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2013/219/ОВППС на Съвета от 16 май 2013 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

22

 

 

2013/220/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 2 май 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/13)

26

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top