EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:121:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 121, 3 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.121.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 121

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
3 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета от 2 май 2013 година относно ограничителни мерки по отношение на Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 (1)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 403/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, получен от Trichoderma reesei (ATCC 74444), като фуражна добавка за домашни птици за угояване и за кокошки носачки, както и за отбити прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 1876/2006 (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products) (1)

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2013 на Комисията от 2 май 2013 година относно дерогациите от правилата за произход по приложение II към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, които се прилагат в рамките на квоти за определени продукти от Перу

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за селскостопански продукти с произход от Перу

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 406/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за изменение във връзка със субстанцията преднизолон на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (1)

42

 

*

Регламент (ЕС) № 407/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 (1)

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 408/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз

47

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top