Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:108:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 108, 18 април 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.108.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 108

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
18 април 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 349/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на ставката на допълнителното мито за продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 350/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за одобряване на активното вещество биксафен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 351/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Реламент за изпълнение (ЕС) № 352/2013 на Комисията от 17 април 2013 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни 2013 г. до 31 август 2013 г.

15

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top