EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 90, 28 март 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.090.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
28 март 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2013 на Съвета от 21 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 192/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетилен терефталат с произход, inter alia, от Тайван вследствие на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ в съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

*

Регламент (ЕС) № 296/2013 на Съвета от 26 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

4

 

*

Регламент (ЕС) № 297/2013 на Съвета от 27 март 2013 година за изменение на регламенти (ЕС) № 44/2012, (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013 по отношение на някои възможности за риболов

10

 

*

Регламент (ЕС) № 298/2013 на Съвета от 27 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 299/2013 на Комисията от 26 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 300/2013 на Комисията от 27 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека (1)

71

 

*

Регламент (ЕС) № 301/2013 на Комисията от 27 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г. на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) (1)

78

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2013 на Комисията от 27 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

86

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 303/2013 на Комисията от 27 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

90

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 304/2013 на Комисията от 27 март 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 април 2013 година

92

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2013/160/ОВППС на Съвета от 27 март 2013 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

95

 

 

2013/161/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 март 2013 година за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top