EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:084:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 84, 23 март 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.084.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
23 март 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 274/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 275/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 276/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 277/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 278/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 279/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

15

 

*

Регламент (ЕС) № 280/2013 на Комисията от 22 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (1)

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 281/2013 на Комисията от 22 март 2013 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотни захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2012/2013 година

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2013 на Комисията от 22 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/148/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 март 2013 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Швеция

26

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/149/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Комитета на посланиците АКТБ — ЕС от 6 март 2013 година за назначаване на членовете на изпълнителния съвет на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП)

28

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г.) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 11)

29

 

*

Поправка на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (ОВ L 184, 14.7.2007 г.)

29

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top