EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:056:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 056, 28 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.056.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 56

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
28 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие във връзка с временното прилагане между Европейския съюз и Перу на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

1

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., и на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г.

2

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейския съюз и Тунизийската република за създаване на механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на споровете, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Тунизийската република, от друга страна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 175/2013 на Комисията от 27 февруари 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на отнемането на одобрението на активното вещество дидецилдиметиламониев хлорид (1)

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 176/2013 на Комисията от 27 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/8/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 година за изменение на Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (1)

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/108/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

15

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top