EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:051:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 051, 23 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 51

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
23 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/103/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юни 2011 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (1)

1

Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 165/2013 на Комисията от 22 февруари 2013 година за определяне на предварителната помощ за 2013 година за частно складиране на масло

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 166/2013 на Комисията от 22 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/104/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 февруари 2013 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Бразилия в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на пастърма и пастьоризирани месни продукти (нотифицирано под номер C(2013) 899)  (1)

16

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2013/105/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 9 октомври 2009 година за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top