EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:047:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 47, 20 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.047.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 47

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
20 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 на Комисията от 7 януари 2013 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Съюза и на карантинните условия за този внос (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 140/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pa de Pagès Català (ЗГУ)

18

 

*

Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS) (1)

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на данните на новозеландския орган, издаващ сертификати за износ на млечни продукти

49

 

*

Регламент (ЕС) № 143/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на определянето на емисиите на CO2 от превозните средства, представени за многоетапно одобрение на типа (1)

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 144/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на някои енологични практики и приложимите ограничения, а също и на Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на вписването на тези практики в документите, придружаващи превоза на лозаро-винарски продукти, и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

56

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 145/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 146/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/90/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине и за спешно ваксиниране на тези свине в определени области на Латвия (нотифицирано под номер C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година относно надзора, фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен материал, действително използван при транспорта на определени стоки с произход от Китай (нотифицирано под номер C(2013) 789)

74

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top