EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:044:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 044, 15 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.044.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 44

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
15 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на подписване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кирибати

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 129/2013 на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1121/2009 по отношение на преходно национално подпомагане, което да бъде предоставено на земеделските стопани през 2013 г., и Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на намаленията, свързани с доброволната корекция на преките плащания през 2013 г.

2

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 130/2013 на Комисията от 14 февруари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/3/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на активното вещество тиаметоксам от приложение I към нея и в продуктов тип 18 (1)

6

 

*

Директива 2013/4/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на дидецилдиметиламониев хлорид като активно вещество в приложение I към нея (1)

10

 

*

Директива 2013/5/ЕС на Комисията от 14 февруари 2013 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на пирипроксифен като активно вещество в приложение I към нея (1)

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/82/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2013 година относно одобрението от Комисията на националните планове за прилагането на системите за валидиране в съответствие с член 109, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 651)

18

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top