EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:032:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 032, 01 февруари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.032.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
1 февруари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 85/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година за прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 87/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година за поправка на текста на полски език на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 относно стандартите за търговия с маслиново масло

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 88/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Украйна в списъците на трети страни, от които е разрешен вносът в Съюза на някои меса, месни продукти, яйца и яйчни продукти (1)

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 89/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 90/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 февруари 2013 година

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/68/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на член от Белгия и заместник-член от Белгия в Комитета на регионите

16

 

 

2013/69/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на заместник-член от Чешката република в Комитета на регионите

17

 

 

2013/70/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

18

 

*

Решение 2013/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година относно временното приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз

19

 

*

Решение 2013/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

20

 

*

Решение за изпълнение 2013/73/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г.)

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top