Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:026:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 026, 26 януари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.026.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 26

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
26 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 69/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 70/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 71/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на вписването за Уругвай в списъка на третите страни, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането на прясно месо в Съюза, и за поправка на посочения регламент по отношение на образеца на ветеринарен сертификат за животни от рода на овцете и козите, предназначени за разплод или отглеждане след вноса (1)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 72/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 180/2008 и (ЕО) № 737/2008 по отношение на срока, за който някои лаборатории са определени за референтни лаборатории на ЕС (1)

9

 

*

Регламент (ЕС) № 73/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 74/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1125/2010 по отношение на интервенционните центрове за зърнени култури в Германия, Испания и Словакия

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 75/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 951/2006 във връзка с прилагането на представителните цени и допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 за определяне на представителните цени и размерите на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта за 2012/2013 пазарна година

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 76/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 77/2013 на Комисията от 25 януари 2013 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец януари 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 година за изменение на Директива 93/109/ЕО по отношение на някои от условията и реда за упражняване на правото на граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, да бъдат избирани в избори за Европейски парламент

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/64/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 20 декември 2012 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1) (Специално издание на български език 2007 г., глава 7, том 16, стр. 72)

34

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top