EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 021, 24 януари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.021.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 21

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
24 януари 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 55/2013 на Съвета от 17 декември 2012 година за разширяване на обхвата на Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 56/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 57/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР (1)

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 58/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 59/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монензин (1)

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 60/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение за 185-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 61/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 62/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 63/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/48/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 22 януари 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от страна на Съюза

30

 

 

2013/49/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 януари 2013 година за разрешаване на пускането на пазара на синтетичен зеаксантин като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 януари 2013 година за разрешаване на разширяването на употребата на семена от чиа (Salvia hispanica) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 януари 2013 година относно оценката на съществуващата в дадена трета страна регулаторна рамка, приложима по отношение на активните вещества в лекарствените продукти за хуманна употреба, и на съответните дейности за контрол и правоприлагане съгласно член 111б от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Света (1)

36

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 191/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 192/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 193/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 194/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 195/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 196/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 197/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 198/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

48

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 199/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 200/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

50

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 201/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 202/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

54

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 203/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

56

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 204/2012 от 26 октомври 2012 година за изменение на Протокол 10 за опростяване на инспекциите и формалностите при транспортирането на стоки към Споразумението за ЕИП

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top